LUSSOM

Lussom sẽ dẫn dắt thị trường trò chơi điện thoại di động của đông Nam Á.

Công ty TNHH Lussom là đơn vị phát hành dịch vụ game tập trung chính trên mảng game di động, là một công ty trẻ có thế mạnh về mạng lưới hợp tác phát triển toàn cầu như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản …

DANH SÁCH TRÒ CHƠI